Spokojné bývanie

Spokojné bývanie

Vaše bývanie, naša starosť.

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží o zabezpečenie komfortného a bezproblémového bývania pre svojich klientov. Dlhoročné skúsenosti v oblasti správy a profesionálny tím Vám zaručia pocit istoty, že je o vašu nehnuteľnosť dobre postarané. Naša spoločnosť funguje na troch základných princípoch - transparentná a spoľahlivá správa, efektívne nakladanie s financiami, vzájomná komunikácia medzi Vami ako klientom a nami ako správcom.

Obchodná verejná súťaž: „Zdravotné stredisko Bebravská I. - Dodávka výťahu“

11.07.2017

Obchodná verejná súťaž v súlade s § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,  Toplianska 5, 821 07 Bratislava, IČO: 35 815 329

 


celý článok

Hľadáte nového správcu?

Radi Vám predstavíme ponuku našich služieb a pomôžeme so zmenou správcovskej spoločnosti.


celý článok

Novela zákona o vlastníctve bytov a NP

Dňom 1.10.2014 nadobudla platnosť novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 205/2014.


Aké dôležité zmeny novela prináša?


celý článok

STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 18.00 hod

(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod