Dôležitý oznam pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP v našej správe, že odpočty bytových vodomerov na teplú a studenú vodu k dátumu zmeny ceny vodného a stočného t.j. k 13.8.2020 môžu nahlásiť  správcovi  do 9.9.2020.

Nahlásenie stavu vodomerov je možné len písomne, vyplnením návratky a jej doručením:

 

- mailom na adresu  odpocty@spoby.sk

- poštou, prípadne vhodením do schránky v sídle správcu na Bebravskej ulici č. 34

- odovzdaním osobne v kancelárii prvého kontaktu, počas stránkových hodín

 

Návratku si môžete stiahnuť na našej stránke v sekcií "Oznamy pre Vás", alebo priamo kliknutím sem>>>

 

Tým vlastníkom, ktorí stav vodomerov nenahlásia bude urobený technický prepočet, ktorý bude urobený automaticky po odčítaní vodomerov k 31.12.2020. Takto zistená reálna celoročná spotreba konkrétneho bytu alebo NP  bude matematicky rozdelená na dve časti : od 1.1.2020 do 13.8.2020 a od 14.8.2020 do 31.12.2020.

Nahlasovanie stavu vodomerov sa netýka bytových domov kde sú inštalované vodomery na diaľkový odpočet. Tam budú odpočty urobené hromadne.


asdf


späť


STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

Z R U Š E N É

 

Štvrtok

 

Z R U Š E N É

relojes replicas