Zmena počtu a prihlasovanie osôb

Čo hovorí zákon?


Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.

Ako ohlásim zmenu počtu osôb bývajúcich v byte správcovi?


Každý vlastník je povinný nahlásiť počet osôb bývajúcich v byte. Pri zmene počtu bývajúcich osôb je vlastník danú zmenu povinný nahlásiť v zmysle platnej zmluvy do 10 pracovných dní. Zmenu počtu bývajúcich osôb môžete nahlásiť osobne, písomne, prípadne e-mailom na ekonomika@spoby.skSTRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

reloejs replicas