Odborné prehliadky a skúšky

Aké sú lehoty na vykonanie odborných prehliadok, skúšok alebo revízií spoločných zariadení bytového domu?

 

ROZVODY ELEKTROINŠTALÁCIEkaždých 5 rokov, (v mokrom prostredí - napr. práčovne každý 1 rok)

 

BLESKOZVODY - aktívny bleskozvod: každé 3 roky, pasívny bleskozvod: každé 4 roky

 

PLYNOVÉ ROZVODY - každé 3 roky, kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva každý 1 rok

 

POŽIARNA OCHRANA - preventívna požiarna prehliadka, kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva každý 1 rok

 

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV, DYMOVODOV - kontrola ich stavu, spôsobilosti a ich čistenie sa vykonáva taktiež každý 1 rok, v niektorých prípadoch aj 2x za rok

 

VÝŤAHY – odborná prehliadka každé 3 mesiace, opakovaná odborná záťažová skúška každé 3 roky, opakovaná úradná skúška za účasti technickej inšpekcie každých 6 rokov

 

URČENÉ MERADLÁ – pravidelné metrologické overenie meradiel spotreby studenej, teplej vody a meračov tepla (nie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov). Pri vodomeroch na studenú a teplú vodu sa metrologické overovanie vykonáva každých 5 rokov. Pri meračoch tepla (pozor, nie pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov!) je platnosť úradného metrologického overenia 4 roky

 STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

reloejs replicas