Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Tu nájdete dôležité informácie, oznamy a dokumenty pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., upravuje cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody s platnosťou od 14. augusta 2020.

 

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP v našej správe, že odpočty bytových vodomerov na teplú a studenú vodu k dátumu zmeny ceny vodného a stočného t.j. k 13.8.2020 môžu nahlásiť správcovi  do 9.9.2020.

Nahlásenie stavu vodomerov je možné len písomne, vyplnením návratky a jej doručením:

 

- mailom na adresu  odpocty@spoby.sk

- poštou, prípadne vhodením do schránky v sídle správcu na Bebravskej ulici č. 34

- odovzdaním osobne v kancelárii prvého kontaktu, počas stránkových hodín


OZNAM o cene vody platný od 14.08.2020.PDF

OZNAM o cene vody platný od 14.08.2020.PDF

NÁVRATKA - zmena ceny vody od 14.08.2020.PDF

NÁVRATKA - zmena ceny vody od 14.08.2020.PDF


STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00