filozofia spoločnosti

AK BY STE SA ROZHODLI PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE, S. R. O., GARANTUJEME NAVIAC ...

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., Vám ponúka

 • partnerstvo založené na obojstrannej dôvere
 • individuálny prístup ku klientovispoľahlivé zabezpečenie služieb v oblasti správy nehnuteľností
 • skúsenosť so spravovaním viac ako 5 500 bytov vo Vrakuni, Podunajských Biskupiciach, Ružinove, Novom meste, Petržalke a Rači (119 objektov)
 • znalosť stavebných sústav  každého domu, či problematiky jeho správy, vychádzajúcu z nášho pôsobenia od momentu postavenia prvého domu vrakunského sídliska (v minulosti spolu s Podunajskými Biskupicami)
 • transparentné správcovstvo bez zvýhodňovania ktoréhokoľvek klienta
 • istotu, nakoľko našim jediným vlastníkom je MČ Bratislava II - Vrakuňa, z hľadiska čoho uprednostňujeme spokojné bývanie našich klientov pred dosahovaním komerčného zisku
 • kontrolu - nielen osobne, ale aj prostredníctvom internetu môžete kontrolovať svoje platby - bezplatná služba personalizovaného informačného systému WEBDOMUS
 • poskytovanie bezplatnej osvety a vzdelávania v oblasti problematiky týkajúcej sa správy domov a energetiky (osvetové semináre, stretnutia s vlastníkmi, emailové poradenstvo, atď...)
 • absolútna transparentnosť vo vedení účtov vášho domu;v našej spoločnosti má každý dom dva osobitné účty: jeden na služby a druhý na fond prevádzky, údržby a opráv s 50% zľavou na poplatkoch za ich vedenie
 • efektívne vymáhanie nedoplatkov výlučne zákonnými prostriedkami (výzva, súd, exekúcia, dobrovoľná dražba)
 • individuálne riešenie problémov
 • primeraný poplatok za správu
 • dodávku tepla, ako aj iných služieb, bez ďalšieho navyšovania cien
 • poskytovanie odborného poradenstva týkajúceho sa správy domov, väčších investičných projektov, znižovania spotreby energie, či poskytnutia úveru ...
 • skúsenosti a schopnosti manažovať náročné projekty komplexnej obnovy bytových domov od začiatku až do konca so snahou o maximálne využitie disponibilných zdrojov zo štátnych a európskych dotačných programov

rolex replica watches www.rolex-chat.comSTRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

relojes replicas