energetika

Aké činnosti vykonáva Spokojné bývanie v rámci energetickej starostlivosti?

 

  • Mesačné vykonávanie kontroly správnosti fakturovaného množstva tepla za každý bytový dom od dodávateľov tepla
  • Ročná bilancia spotreby tepla na ÚK a TÚV podľa meračov tepla
  • Kontrola dodržiavania fakturácie objednaného množstva tepla na TÚV a ÚK
  • Spracovanie a zaslanie nákladov tepla na vykurovanie, rozdelené na fixnú a variabilnú zložku nákladov pre rozúčtovanie tepla podľa pomerových rozdeľovačov nákladov
  • Odsúhlasenie nových kúpnych zmlúv na odber tepla pre domy, ktoré prišli do našej správy
  • Zabezpečenie kvalitnej a bezporuchovej prevádzky 17 domových plynových kotolní
  • V zmysle zákona č. 718/2002 Z. z. zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok VTZ, ročné revízie komínovSTRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

imitaciones Rolex