!POZOR! na zvýšený počet vykrádania bytov v týchto mesiacoch

10.07.2023

Bližšie informácie nájdete po rozkliknutí tohto článku.


Vážení vlastníci bytov a NP,


Nakoľko máme informácie o zvýšenom počte vykrádania bytov, Vás týmto vyzývame k zvýšenej opatrnosti a k dodržiavaniu základných, nižšie uvedených opatrení:


  • Pravidelne si kontrolujte okolie Vašich dverí, nakoľko si páchatelia byty označujú rôznymi znakmi, číslami a pod.
  • Pred odchodom na dovolenku starostlivo zamknite dvere a zavrite okná.
  • Počas vašej neprítomnosti požiadajte dôveryhodných známych alebo príbuzných, susedov, aby Vám pravidelne vyberali poštovú schránku a skontrolovali, či okolie Vášho bytu, dverí je v poriadku.
  • Venujte zvýšenú pozornosť okoliu, všímajte si pohyb neznámych a podozrivých osôb.
  • Nevpúšťajte neznáme osoby do priestorov bytového domu.
  • Venujte pozornosť kontrole magnetických zámkov vchodových dverí bytového domu.


Len Vaším zodpovedným prístupom a všímavosťou môžete takto predísť poškodeniu a odcudzeniu Vášho majetku.späť


STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00