Dokumenty na stiahnutie


Zmena vlastníka bytu / NP (kúpa, predaj, iný prevod bytu / NP)

Čo potrebujem ako predávajúci od správcu?

Od správcu budete potrebovať potvrdenie o nedoplatkoch. Potvrdenie vybavíte na počkanie na ekonomickom oddelení počas stránkových hodín v sídle našej spoločnosti za poplatok 10,- € s DPH. Potvrdenie o nedoplatkoch je osobný údaj, vydávame ho výlučne vlastníkom bytu/NP.

 

Preberací protokol pri prevode vlastníctva bytu / NP


celý článok

Oznámenie o uplatnení inflačnej doložky a ekonomické odôvodnenie

Oznámenie o uplatnení inflačnej doložky a ekonomické odôvodnenie


celý článok

Potvrdenie o miere inflácie v roku 2022

Potvrdenie o miere inflácie meraná indexom spotrebiteľkých cien v roku 2022, ktoré vydal dňa 13.01.2023 Štatistický úrad Slovenskej rebupliky.

 

Potvrdenie o miere inflácie v roku 2022 v SR (vydané 13.01.2023)


celý článok

STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00