Zmena vlastníka bytu / NP (kúpa, predaj, iný prevod bytu / NP)

Čo potrebujem ako predávajúci od správcu?

Od správcu budete potrebovať potvrdenie o nedoplatkoch. Potvrdenie vybavíte na počkanie na ekonomickom oddelení počas stránkových hodín v sídle našej spoločnosti za poplatok 10,- € s DPH. Potvrdenie o nedoplatkoch je osobný údaj, vydávame ho výlučne vlastníkom bytu/NP.

 

Preberací protokol pri prevode vlastníctva bytu / NP


 


Preberací protokol pri prevode vlastníctva bytu / NP

Preberací protokol pri prevode vlastníctva bytu / NP


STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00